Kan aan de Zaan, het Plan

KAN aan de Zaan: een typisch Zaanse mix van hoog en laag langs het water

KAN aan de Zaan heeft straks een unieke combinatie van grotere gebouwen naast kleine straatjes met huizen en huisjes. Typisch Zaanse architectuur in een modern jasje. In een vriendelijke en levendige omgeving. Waar voetgangers en fietsers de baas zijn.

Bouwen op deze historische plek vraagt om voorbereiding. De grond is ernstig vervuild. Voordat er gebouwd wordt gaan we het voormalige bedrijventerrein eerst saneren zodat het een gezond gebied wordt om te wonen en verblijven. De voorbereidingen vragen om overleg met de bedrijven, verhuizen van de bedrijven, schoonmaken van de grond, een nieuw bestemmingsplan. Dat vraagt tijd.Hoe ziet de planning eruit

Eerst wordt het bestemmingsplan aangepast. In het najaar van 2021 wordt het ontwerp bestemmingsplan besproken en uitgewerkt. Het ligt daarna ter inzage vanaf het voorjaar van 2022. In 2022 vertrekt ook verffabriek Touwen en kan begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond. Ook begint dan de sanering van de bodem. We verwachten dat in 2024 bekend is hoe de woningen eruit zien, en wat ze ongeveer gaan kosten. Dan kan ook de bouw en de verkoop van de woningen starten. Ongeveer in 2026 kunnen de eerste bewoners hun verhuisdozen uitpakken.