Kan aan de Zaan, het Plan

Nieuwsberichten


10 maart 2023

Veranderingen bestemmingsplan

Vroeger was de plek van Kan aan de Zaan een bedrijventerrein. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied komen. In dit plan staat wat er wel en niet gebouwd mag worden en hoe je er kunt wonen, werken of recreëren. Op het nieuwe bestemmingsplan van juni 2022 zijn reacties gekomen. Er zijn drie belangrijke veranderingen in het bestemmingsplan:

  • Het gebouw op de plek van verffabriek Touwen wordt 17,5 meter lager. Het wordt 30 meter hoog, in plaats van 47,5 meter.
  • Het gebouw krijgt de vorm van een trap. Daardoor ziet het er minder uit als een toren. De oorspronkelijke gevel van verffabriek Touwen die blijft staan is dan ook beter te zien.
  • De open ruimte aan de Zaan blijft zoals het nu is. Er komt geen horeca meer aan de Oostzijde en geen terras aan de Zaan. Op de plek van de horeca komen twee eengezinswoningen. Mogelijk komen er twee kleinere steigers aan de Zaan.

Gemeenteraad bespreekt aangepast bestemmingsplan
Afgelopen dinsdag 7 maart heeft het college van B&W ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan. Iedereen die een reactie heeft ingestuurd is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. De gemeenteraad bespreekt daarna het aangepaste bestemmingsplan en neemt er een besluit over.

Meer informatie
Meer weten over het nieuwe bestemmingsplan en de wijzigingen? Klik hier om naar de webpagina van Gemeente Zaanstad te gaan.


23 juni 2022

Inloopbijeenkomst 21 juni

Op dinsdag 21 juni was er in de Jozefkerk in Zaandam een inloopbijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1.

De inloopbijeenkomst is druk bezocht. Bewoners en ondernemers konden vragen stellen en op informatiepanelen lezen wat de plannen zijn voor de nieuwe buurt. Vragen gingen bijvoorbeeld over wanneer de nieuwe woningen er komen. Of over of er genoeg parkeerplaatsen komen bij de nieuwe woningen en of het verkeer wel goed kan doorstromen als de nieuwe bewoners er zijn. Was u niet aanwezig of wilt u de informatieborden nog eens bekijken of lezen? Klik dan hier.


17 juni 2022

Informatiebijeenkomst 21 juni: bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Kan aan de Zaan in Hofwijk ligt ter inzage van 9 juni tot en met 20 juli 2022.
Het plan bevat ongeveer 750 woningen in een gevarieerd aanbod van sociale huur, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector woningen. Er komt plek voor aantrekkelijke horeca in een parkrand aan het water, maatschappelijke voorzieningen en uitdagende speelplekken. Op dinsdag 21 juni 2022 van 17.00 tot 19.30 uur is er een inloopavond voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in de Jozefkerk (Veldbloemenweg 2). U bent dan van harte welkom om het plan Kan aan de Zaan te bekijken en vragen te stellen. 


12 december 2021

Informatiebijeenkomsten KAN aan de Zaan

Op dinsdag 30 november en woensdag 1 december waren er twee online bijeenkomsten voor omwonenden over de nieuw te ontwikkelen buurt Kan aan de Zaan.

Met de bijeenkomsten wilden ontwikkelaar NPG en Gemeente Zaanstad omwonenden informeren over de concept plannen tot nu toe en over het verdere proces. Ontwikkelaar NPG, architectenbureau PPHP en gemeente waren tijdens de online bijeenkomsten aanwezig om hun plannen toe te lichten. Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn of wilt u hem nog een keer bekijken? Klik dan hieronder om de bijeenkomst terug te kijken, of om de presentaties te downloaden. 

Downloads

Bekijk hieronder de opname van de informatiebijeenkomst